معرفی ترجمان آمار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی ترجمان آمار

تیم ترجمان آمار با سرپرستی زهرا ترجمان دانش آموخته آمار دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس مدیریت با نزدیک به بیست سال سابقه در انجام پروژه ها و تحقیقات آماری و انجام تحلیل های کاربردی در رشته های مختلف علوم انسانی، علوم اقتصادی، علوم پزشکی و زیستی و حتی تحلیل داده های معماری و شهرسازی با استفاده از نرم افزارهای آماری افتخار  آمادگی  ارائه مشاوره به کاربران عزیز اعم از دانشجویان، پژوهشگران، موسسات و شرکتها را دارد.

تسلط کامل بر روش های نمونه گیری، طراحی پرسشنامه،اجرای عملیات میدانی و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها و نحوه ارائه تحلیل ها در ترجمان آمار محسوس است.

شما همچنین در خصوص منابع اطلاعاتی و نحوه یافتن داده های آماری می توانید از مشاوره این تیم بهره مند شوید.

فهرست