وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

تحلیل جمعیت(Demographic analysis)

موضوع جمعیت شناسی(The subject of demography) جمعیت شناسی(demography) متشکل از δῆμος (dêmos) و -γραφία (-graphía)   از یونان باستان است. Demos به معنی مردم یا جامعه و  graphía به معنای نوشتن، طراحی و توصیف است. جمعیت شناسی علم مطالعه آماری و…

تجزیه به مؤلفه های اصلی (Principal component analysis)

تجزیه به مؤلفه های اصلی مجموعه داده های بزرگ به طور فزاینده ای در بسیاری از رشته ها گسترش می یابد و اغلب تفسیر آنها دشوار است. برای تفسیر چنین مجموعه‌ داده هایی‌، روش‌هایی لازم است که ابعاد داده ها…

معرفی نرم افزار Minitab

معرفی نرم افزار Minitab نرم افزار آماری Minitab در سال 1972 توسط باربارا ریان، توماس ریان و برایان جونیور طراحی و منتشر شد. این نرم افزار پیشرو، انعطاف پذیر و کاربرپسند است که به شما کمک می کند تا داده…

تحلیل همبستگی در پژوهش

تحلیل همبستگی در پژوهش شاخص های رابطه متفاوت و زیادی برای توصیف روابط بین متغیرها با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. یک شاخص رابطه، عددی است که مقدار آن نشانگر قدرت رابطه متغیرهاست. یکی از…

روش حداقل مربعات در رگرسیون خطی

روش حداقل مربعات در رگرسیون خطی در مطالعاتی که از داده های جفتی به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می کنیم یکی از آسان ترین راه ها برای مشاهده نوع رابطه دو متغیر استفاده از نمودار پراکنش(scatterplot) است. در…

تجزیه و تحلیل باقیماندها در رگرسیون خطی

تجزیه و تحلیل باقیماندها در رگرسیون خطی رگرسیون خطی تکنیکی آماری است که به وسیله آن تحلیلگر به معادله خط مستقیمی دسترسی پیدا می کند که به بهترین وجه ارتباط خطی بین متغیر وابسته و متغیر(های) مستقل را بیان می…

تحلیل رگرسیون خطی

تحلیل رگرسیون خطی رگرسیون خطی یک تکنیک آماری است که برای پیش بینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس مقدار متغیر(های) مستقل استفاده می شود. مدل‌های رگرسیون خطی نسبتاً ساده هستند و یک فرمول ریاضی با تفسیر آسان ارائه می‌دهند…

مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) مجموعه‌ای از تکنیک‌های آماری است که برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل روابط متغیرهای مشاهده‌شده و پنهان استفاده می‌شود. مشابه تحلیل های رگرسیونی اما قدرتمندتر از آن، روابط علی خطی بین متغیرها…

چندک ها در آمار: چارک، دهک و صدک

چارک، دهک و صدک ها در آمار در محاسبه شاخص های گرایش به مرکز، از آنجایی که میانه تحت تأثیر مقادیر شدید یا پرت در توزیع قرار نمی گیرد، گاهی اوقات به میانگین ترجیح داده می شود.  میانه یک تخمین‌گر…

معیارهای گرایش مرکزی در آمار

معیارهای گرایش مرکزی چیستند؟ اندازه یا معیارهای گرایش مرکزی خلاصه توصیفی یک مجموعه از داده هاست، که مرکز توزیع داده ها را نشان می دهند. روش های مختلفی برای اندازه گیری گرایش مرکزی مجموعه ای از داده ها وجود دارد.…

آزمون فرضیه آماری چیست؟

آزمون فرضیه آماری چیست؟ فرضیه چیست؟ فرضیه یک حدس علمی در مورد چیزی در دنیای اطراف شما است.  باید قابل آزمایش باشد، چه از طریق آزمایش یا مشاهده. مثلاً:  داروی جدیدی که فکر می کنید ممکن است موثر باشد یا…

معنی داری آماری، سطح معنی داری، مقدار احتمال، سطح اطمینان

معنی داری آماری، مقدار احتمال(p-value) و سطح اطمینان معنی داری آماری(Statistical Significance) هنگام مطالعه یا انجام تحقیقات، احتمالاً با اصطلاح “معنی داری آماری” روبرو شده اید. معنی‌داری آماری یک اصطلاح است که درک مفهوم آن برای رشته های دانشگاهی یا…

تعریف متغیر و معرفی کامل انواع متغیر

تعریف متغیر و معرفی کامل انواع متغیر متغیر چیست؟ محققان و آماردانان از متغیرها برای توصیف و اندازه گیری موارد، مکان ها، افراد یا ایده هایی که در حال مطالعه هستند، استفاده می کنند. متغیر(variable) یک مشخصه یا ویژگی قابل…

آمار استنباطی چیست؟

آمار استنباطی علم آمار در دو شاخه آمار توصیفی(Descriptive Statistics) و آمار استنباطی(Inferential statistics) مطالعه می شود. آمار توصیفی ویژگی های یک مجموعه از داده ها را خلاصه و توصیف می کند. با توجه به اینکه در اغلب موارد مشاهده…

تعریف سرشماری، تاریخچه و تکامل آن در ایران و جهان

تعریف سرشماری: کلمه سرشماری در معنای عام به شمارش و بررسی تعداد کل موارد (افراد یا اشیاء) به صورت تک به تک، در محدوه مکانی و زمانی مشخص اطلاق می شود. این شمارش می­تواند شامل انسان­ ها، گونه های جانوری،…

معرفی نرم افزار spss

معرفی نرم افزار spss spssمخفف عبارتStatistical Package for the Social Sciences  (بسته آماری برای علوم اجتماعی) است و توسط انواع مختلف محققین برای تجزیه و تحلیل داده های آماری پیچیده استفاده می شود. محققان بازار، محققین سلامت، شرکت‌های نظرسنجی، نهادهای…

آمار چیست؟

آمار چیست؟ اغلب مردم آمار را به عنوان مفهومی از اعداد و ارقام و اطلاعات عددی می شناسند. مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تعداد جمعیت، تعداد مرگ و میر و … . اما واقعیت این است که علم آمار در…
فهرست